ASOCIACIÓN DIGNITAT I SOLIDARITAT.
ASOCIACIÓN DIGNITAT I SOLIDARITAT.

RB-IB

            Per què la Renda Bàsica? La desigualtat creixent

Fa molts anys que l'economia occidental va reduint costos aprofitant els països on la legislació és més permissiva i la mà d'obra més barata (deslocalització). Això genera pèrdua de llocs de treball a occident que mai tornen, i a la vegada suposa una debilitat molt gran per a les democràcies occidentals que han optat per reduir exigències a les empreses i als inversors per tal d'aconseguir o mantenir els llocs de treball.

A tot això se junta la creixent llibertat de moviment de capitals i béns per tot el planeta (globalització) que deixa de costat expressament els Drets Humans (DDHH), els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) i se junta amb la relaxació de les normatives anti-especulació i anti-monopoli (liberalització de l'economia) que, tot plegat, ens ha duit a una societat econòmicament més pobra i inestable (desigualtat), amb un poders polítics sotmesos als poders econòmics (devaluació democràtica), i amb uns drets socials minvants (educació, sanitat, jubilació, prestacions als aturats...).

Fins al 2008 el treball remunerat era considerat l'eina natural -l'única eina- d'integració de la ciutadania a la seva societat. Però després d'una crisi que ha accentuat els problemes econòmics, socials i polítics que hem citat, no hi ha treball per a tothom, i possiblement no n'hi tornarà haver mai més (treball digne i per a tothom) degut a la creixent automatització dels llocs de treball (tecnificació i robotització). 

Els governs occidentals, i en concret, l'espanyol, se mostren incapaços de resoldre aquests problemes, i els presenten a la ciutadania com si fossin una "catàstrofe natural", és a dir, sense cap responsable i sense cap possibilitat de defensar-se d'aquesta ni de corregir-la, però molts estudis, com el de viabilitat de la RB citat al final, demostren que hi ha altres alternatives.

El Grup de Renda Bàsica de les Illes Balears neix amb la doble intenció de donar a conèixer la RB, com part essencial de la solució del greu problema de la pobresa i la desigualtat econòmica, a totes les persones i col·lectius interessats, i de treballar per a la seva implantació en el terminis més breus possibles. 

 

                              Què és la Renda Bàsica?

La RB és un ingrés pagat per l'Estat a cada membre de ple dret de la societat, independentment que pugui tenir altres fonts d'ingressos i sense importar les seves circumstàncies personals (amb qui conviu, origen...).

L'objectiu de la RB és garantir el dret a l' existència material i el dret a una vida digna a tota la ciutadania, en compliment del dret reconegut per la Constitució (art. 1.1, 35.1, 41, 47) i la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 1, 22, 25).

La RB és una mesura predistributiva, ja que pretén reduir la desigualtat i la pobresa abans que la puguem patir. Se proposa com un nou Dret Fonamental, al mateix nivell que el dret a l'educació o a la sanitat, com materialització dels citats drets a l´habitatge, l'alimentació o el vestit.

Donat que la desigualtat i la pobresa impedeixen que afrontem molts altres problemes (devaluació democràtica, canvi climàtic, sostenibilitat del model econòmic...) pensam que la implantació de la RB permetria afrontar problemes urgents que ara amaguem davall la catifa.

Volem insistir en la vocació universal (tothom independentment de qualsevol circumstància) i la incondicionalitat (de cap contraprestació i d'altres possibles ingressos) de la proposta que defensam, seguint les propostes de la Xarxa Renda Bàsica (Red Renta Básica / Basic Income Earth Network), a pesar que les implantacions reals puguin fer-se gradualment i per tant no complir estrictament el criteri de universalitat (però sí la incondicionalitat) durant el procés d'implantació. 

 

                               Aconsegueix resoldre el problema de la desigualtat?

Som conscients de la complexitat del problema de la desigualtat, i de les mancances també desiguals dels col·lectius necessitats de l'ajut de l'Estat (dependència, violència de gènere, jubilació, atur, indigència, cuidadors, voluntariat...), i la RB no pot resoldre tots aquests problemes però ajudarà a millorar la situació de molts dels col·lectius afectats.

La implantació de una RB ha d'anar inscrita dins una política econòmica que ha de posar l'economia al servei de les persones, i no al revés, com està ara mateix. D'aquesta manera la RB pot aconseguir els seus objectius de garantir a tothom el dret a l'existència material i un important avanç en l'apoderament i la llibertat de les ciutadanes i ciutadans.

Està clar que la RB representaria un canvi qualitatiu molt important si volem abordar, per exemple, el treball reproductiu, el no remunerat, la precarietat generalitzada i la creixent feminització de la pobresa:

 

                                 Aconsegueix resoldre el problema de la desigualtat?

Som conscients de la complexitat del problema de la desigualtat, i de les mancances també desiguals dels col·lectius necessitats de l'ajut de l'Estat (dependència, violència de gènere, jubilació, atur, indigència, cuidadors, voluntariat...), i la RB no pot resoldre tots aquests problemes però ajudarà a millorar la situació de molts dels col·lectius afectats.

La implantació de una RB ha d'anar inscrita dins una política econòmica que ha de posar l'economia al servei de les persones, i no al revés, com està ara mateix. D'aquesta manera la RB pot aconseguir els seus objectius de garantir a tothom el dret a l'existència material i un important avanç en l'apoderament i la llibertat de les ciutadanes i ciutadans.

Està clar que la RB representaria un canvi qualitatiu molt important si volem abordar, per exemple, el treball reproductiu, el no remunerat, la precarietat generalitzada i la creixent feminització de la pobresa:

rendabasica.cat

 

  Què és la RB: http://www.bin-italia.org/UP/pubb/RBcastella.pdf

- Finançament: http://www.sinpermiso.info
/sites/default/files/textos/rbuesp.pdf

- Estudi del finançament a les Illes Balears (desembre de 2014): rendabasica.cat/files/2015-03
/renda_b_sica_palma_mallorca_13_12_2014.pdf

- Xarxa RB: http://www.redrentabasica.org/rb/ 

Contacto:

Asociación Dignitat i Solidaritat-ADIS
C/De la Rosa 3º 2ª
07003 Palma

 

Teléfono: 694447602

fijo: 971944656

¿Quiere hacerse socio?

Si quiere unirse a nuestra asociación, utilice nuestro formulario de contacto para recibir información. ¡Le esperamos!

Atendemos los lunes en nuestro despacho

Ahora también puede informarse sobre todo lo relativo a nuestra asociación a través de las redes sociales.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© ASSICIACIO DIGNITAT I SOLIDARITAT